Vad är PNF?  
     
  PNF är en mycket specifik behandlingsform där varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig. Denna behandlingsform kan användas som förebyggande syfte och vid behandling av vissa tillstånd i rörelseapparaten.

 
 
  • Proprioceptionen är receptorer i vävnader som reagerar från på stimuli från omgivingen. Två av de viktigaste proprioceptorerna är muskelspolen i muskeln och Golgisenorgan som finns i senan.
  • Neuromuskulär är ett samspel mellan nerv och muskel. Det så kallade signalsystemet är ett sådant samspel, det vill säga den motoriska enheten som inkluderar muskelfibrer av samma typ och dess motor neuron.
  • Facilitering betyder underlätta eller befrämja neurmuskulär funktion.
 
     
  När och varför kan PNF användas?  
 
  • Man vill öka muskelflexibiliteten
  • Man vill öka ledernas rörelseförmåga
  • Man vill underlätta neuromusklära funktioner
 
     
     
     
     
     
       
Vår fantastiska kropp
     
 
De flesta maskiner får
regelbunden service.
Får din kropp det?
     
Låt inte vem som helst
behandla dig!!
© 2012 Incora Massage, All Rights Reserved Prästbergavägen 101 234 35 Lomma 0733-62 86 36 info@incora.se