Muskelfunktionstest  
  Med ett muskelfunktionstest får en terapeut ofta svar på sina frågor. Man letar efter information om patientens rörlighet, styrka och om det finns någon funktionsnedsättning (eventuellt smärta i rörelsen). Man undersöker muskeln under hela dess rörelseförlopp och även med ett motstånd som jag som terapeut ger på muskeln. Genom att själv testa muskeln får man svar på vilka muskler är svaga och om musklerna är lika starka på båda kroppshalvorna.  
     
  Orsaker  
  Det är viktigt att komma ihåg att med ett muskelfuntkionstest är det inte möjligt att ställa en diagnos. Men med ett sådant test kan ge grova drag svar på en hel del:  
 
  • Om rörelseomfånget är inskränkt
  • Om styrkan är nedsatt i den aktuella muskeln i en sk koncentrisk fas
  • Om styrkan är nedsatt i den aktuella muskeln i en sk excentrisk fas
  • Om uthålligheten är nedsatt
  • Om smärta existerar
  • Om det finns någon inkoordination
 
       
       
       
       
       
       
       
 
Huvudvärk eller muskelvärk?
Boka en massagebehandling istället för att ta en värktablett, både effektivare och bättre för kropp och själ.
 
Musarm eller tennisarmbåge?
Musarm är ett samlingsnamn för värk ochstelhet i arm, nacke, axlar,rygg, handledoch fingrar. Besvären beror bland annatpå monotona rörelser då musklerna
ansträngs ensidigt under en lång tid.
Tennisarmbåge är en inflammation i
muskelfästen på armbågens utsida.
Musklerna är de som sträcker fingrar och
böjer handleden bakåt och orsakas av
mindre bristningar i bindväven som fäster
musklerna vid överarmsbenet.


© 2012 Incora Massage, All Rights Reserved Prästbergavägen 101 234 35 Lomma 0733-62 86 36 info@incora.se