Som terapeut bedömer man patientens rörelseomfång och om det framkallar någon smärta vid rörelsen. En terapeut arbetar mycket med rörelseanalyser som inkluderar passiv eller aktiv rörelse hos patienten. Man vet redan att ålder och kön spelar en stor roll för resultatet. Ju äldre man blir desto sämre är rörligheten och kvinnor är oftast mer rörligare än män. Det är väldigt viktigt att man jobbar med bilateral jämförelse.  
  Vad innebär en passiv rörelse?  
  Vid en passiv rörelse är det terapeuten som gör rörelsen och rörelsen blir mycket större delvis för att muskeln är mer avslappnad och har en annan tyngdkraft.  
  Vad innebär en aktiv rörelse?     
  När patienten utför en rörelse utan hjälp kallas den för aktiv rörelse. Varför man gör detta beror på att man vill se hur inskränkt rörelseomfånget är hos patienten. Man tittar på hur rörelsen ser ut och om rörelsen orsakar någon smärta.  
  Vid en inspektion undersöker man patienten framifrån, bakifrån och från sidan.  
  De områden man iakttar på kroppen är markerade med pilar.  
   
Vår fantastiska kropp
     
 
De flesta maskiner får
regelbunden service.
Får din kropp det?
     
Låt inte vem som helst
behandla dig!!
© 2012 Incora Massage, All Rights Reserved Prästbergavägen 101 234 35 Lomma 0733-62 86 36 info@incora.se