Utlösande stress
  Egentligen kan vilken händelse som helst utlösa stress. Faktorer som påverkar oss kallas med ett ord stressorer. Det kan vara:
  - Buller
- Tidspress
- Känna sig onyttig
- Sysslolös
- Tragedier
- Understimulering
- Dåligt samvete
- Livskriser
- Relationsproblem
 
  Orsaken till den dåliga stressen kan också vara:  
  - Arbetsmiljön
- Nya ansvar
- Smärta
- Nya situationer
- Omorgansitation
- Dålig kontroll
 
       
  Stressreaktioner
  Tidiga signaler på hög stressnivå är:  
  - Irritation
- Trötthet,
- Sämre logik
- Muskelspänningar
- Ökad hjärtfrekvens
- Sömnproblem
- Magproblem
- Koncentraionsproblem
- Yrsel
- SvettIllamående
- Muntorrhet
- Ökad andning och ångest
 
  På längre sikt är stress för knippat med:
  - Högt blodtryck
- Hjärtbesvär
- Magkatarr
- Försämrat immunförsvar
- Ökad blodkoagulering
- Tinitus
- Depression
 
       
  Hormoner som inverkar på stress
  Kortisol - bland annat motverkar inflammation, stärker immunförsvaret (vid långvarig stress försämras immunförsvaret) och inverkar på kolhydrat/protein metabolismen. Detta hormon utsöndras vid stress. Hormonet ökar känsligheten för adrenalin och noradrenalin.

Tillväxthormon - en ökad koncentration förekommer vid stress.

Adrenalin - ökar vid stress. Detta hormonet påverkar sympaticus så att hjärtat slår snabbare och drar ihop blodkärlen till inre organ för att styra blodet till musklerna.

Noradrenalin - ökar vid stress. Hormonet drar ihop blodkärlen perifert och ökar blodtrycket.

Könshormon - det manliga hormonet minskas vid stress.

Serotonin - hormonet påverkar eventuellt humöret, sömnen och minskar smärtan. Detta hormon minskas vid långvarig stress.

Endorfiner
- hormonet minskar smärta. Detta hormon minskas vid långvarig stress.
       
  Ond stresscirkel
  Långvarig stress, kronisk smärta, ångest och depression är starkt förknippat med varandra. Det är vanligt med låga koncentrationer av serotonin och endorfin vilket räknas som "goda" hormoner med de "onda" hormonerna noradrenalin och adrenalin ökar.

Låga halter av serotonin ökar risken för depression och spänningshuvudvärk.

Låga halter av endorfiner, vilket förekommer vid depression, ökar risken för kronisk smärta.

Höga halter av adrenalin och noradrenalin ökar risken för hjärt- och kärlproblem.
       
  Behandlingsmetoder vid stress
  Precis som att det är individuellt hur man tolkar olika stressorer är det individuellt hur man lyckas hantera stressen.

Först och främst bör man identifiera faktorer som man själv upplever som stress. Därefter finns det olika metoder för själva stresshanteringen. Stress är ett komplext problem och det finns således ingen standardlösning.
Det är högt individuellt vilken eller vilka metoder man ska använda. Man bör ha i åtanke att det kan ta lång tid innan man får en positiv effekt av olika metoder.

Åtgärder mot stress kan vara:
  - Psykoterapi
- Olika avslappningstekniker
- Kroppskännedomsträning
   
  Naturligtvis man massage ha sin plats men inte som enda åtgärd. Anledningen är att massage är en för passiv åtgärd. Det är att föredra, på längre sikt, med en åtgärd där individen sjäv är mer aktiv.
       
 
Huvudvärk eller muskelvärk?
Boka en massagebehandling istället för att ta en värktablett, både effektivare och bättre för kropp och själ.
 
Musarm eller tennisarmbåge?
Musarm är ett samlingsnamn för värk ochstelhet i arm, nacke, axlar,rygg, handledoch fingrar. Besvären beror bland annatpå monotona rörelser då musklerna
ansträngs ensidigt under en lång tid.
Tennisarmbåge är en inflammation i
muskelfästen på armbågens utsida.
Musklerna är de som sträcker fingrar och
böjer handleden bakåt och orsakas av
mindre bristningar i bindväven som fäster
musklerna vid överarmsbenet.


© 2012 Incora Massage, All Rights Reserved Prästbergavägen 101 234 35 Lomma 0733-62 86 36 info@incora.se